Overstock chấp nhận thanh toán bằng Altcoin, gồm Bitcoin Cash

Overstock trở thành nhà bán lẻ lớn đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng Altcoin, gồm có Bitcoin Cash. Họ tuyên bố hợp tác với Shapeshift.io để hợp lý hóa quy trình xử lý thanh toán. Giờ đây, khách hàng của Overstock có thể giao dịch qua cổng API của Shapeshift một cách dễ dàng bằng Bitcoin Cash, Monero, Litecoin, Ethereum…

Read more